? заменува една буква

карат

1.
(фр. carat) 1. а) единица за мерење на содржината на злато и на други благородни метали во легури; 6) содржината на чисто злато, односно на некоја благородна легура изразена во дваесет и четврти делови од вкупната тежина на легурата; в) единица за мерење на дијамантите; 2. мор. дваесет и четврти дел од вкупната вредност на бродот.