? заменува една буква

кондензација

1.
(лат. condensatio) физ. 1. згуснување, збивање; 2. преминување на гасови и водена пара во течност.