? заменува една буква

лабијал

1.
(лат. labialis) грам. уснен глас.