? заменува една буква

менует

1.
(фр. menuet) 1. некогашен француски танц со ситни, префинети чекори и движења; многу популарен во времето на Луј XIV; 2. музичка композиција, дел од свита, а подоцна од соната и симфонија.