? заменува една буква

миграција

1.
(лат. migratio) селење, преселба.