? заменува една буква

милисекунда

1.
(анг. millisecond) комп. единица мера за време еднаква на илјадити дел од секундата; се користи за изразување на брзината на пристапот кај тврдите дискови.