? заменува една буква

милијарда

1.
(фр. milliard) илјада милиони, се пишува со бројот 1 и 9 нули (1. 000. 000. 000).