? заменува една буква

мили-

1.
(лат. millie, milli-) префикс во сложенки со значење: илјадити дел од нешто.