? заменува една буква

Музеј

1.
(грч. Musaios) мит. во старогрчката митологија: пејач, пророк и свештеник, современик на Орфеј; му се припишуваат и покорнички и заветни песни, химни, 6ајачки и поезија со орфичка содржина.

музеј

1.
(грч. museion) 1. кај старите Грци и Римјани: место посветено на музите, храм посветен на музите; 2. од ренесансата наваму: место каде што се чуваат збирки предмети од областа на уметноста, етнографијата, историјата, техниката итн.