? заменува една буква

опструкција

1.
(лат. obstructio) 1. вид протест, метод на борба, обично парламентарна (со предизвикување врева, држење долги говори што не се однесуваат на предметот на расправата и сл.); хемиска опструкција употреба на смрдливи течности заради оневозможување на седница, предавање и сл.; 2. затворање, затвореност, задушеност.