? заменува една буква

орален

1.
(лат. оѕ, oris уста) 1. што се однесува на устата, устен; 2. за лек: што се зема преку устата, што се голта.