? заменува една буква

ортографија

1.
(грч. orthos, graphia пишување) правопис, општоприфатен начин на пишување во еден јазик.