? заменува една буква

осцилација

1.
(лат. oscillatio) 1. трепет, клатење, нишање; 2. фиг. колебање.