? заменува една буква

палатал

1.
(лат. palatale) линг. преднонепчен глас. ı