? заменува една буква

паралакса

1.
(грч. paralaxsis менување, промена) астр. 1. агол што го прават две различни видни линии спрема ист предмет (на пр., паралакса на некое небесно тело е аголот под кој би се гледал од тоа небесно тело пречникот на Земјата); 2. промена на привидното место на некое небесно тело.