? заменува една буква

плато

1.
(фр. plateau) геогр, широка височина со рамна или брановидна површина; помала висорамнина.