? заменува една буква

полиедар

1.
(грч. poly, hedra основа) геом. тело ограничено со многу страни.