? заменува една буква

радикален

1.
(лат. radicalis) 1. коренит, основен, вкоренет, темелен, исконски, првобитен, примарен, битен; 2. што бара коренити, темелни промени, решителен; 3. доследен во застапувањето на некое сфаќање, односно што не отстапува од спроведувањето на некоја програма, непопустлив; 4. што им припаѓа на радикалите како политичка партија.