? заменува една буква

регион

1.
(лат. regio) 1. крај, предел, област; 2. мед. дел од телото, место; 3. воздушен слој; 4. пошироко подрачје, повеќе земји заедно.