? заменува една буква

рецитал

1.
(лат. recitatio) 1. муз. солистички концерт или музичка вечер посветена на еден или на двајца композитори; 2. приредба со хорски и соло-рецитации посветена на една, најчесто патриотска тема.