? заменува една буква

романика

1.
(лат. romanus римски) романски стил во архитектурата на раниот среден век.