? заменува една буква

сибилант

1.
(лат. sibilans) писклива, шушкава согласка (з, с, ц) што се формира со триење на воздушната струја низ тесен премин меѓу врвот на јазикот и горните заби секачи.