? заменува една буква

силикати

1.
(лат. silex, silicis) мн. хем. хемиски соединенија на силициумот со кислород и со некои минерали; широко се применуваат во техниката, во вид на стакло, порцелан, керамика и др.