? заменува една буква

симетрала

1.
(грч. syn со, metron мера) геом. права линија што дели една отсечка, агол или слика на два еднакви дела.