? заменува една буква

симетрија

1.
(грч. ѕу m metria) соодветност, рамномерност, хармоничност (кога една страна од предметот е еднаква на другата страна, т. е. левата страна е еднаква на десната, и обратно).