? заменува една буква

солид

1.
(лат. solidus траен) еден од називите на староримскиот златник.