? заменува една буква

соцреализам

1.
скратен назив за социјалистички реализам во уметноста.