? заменува една буква

степа

1.
(рус. степь) пространа рамнина обрасната со трева и растенија што поднесуваат суша.