? заменува една буква

термометар

1.
(грч. thermos, metron мера, мерило) физ. топломер, справа за мерење на температурата (обично на телото).