? заменува една буква

фитоценоза

1.
(грч. phyton, koinos заеднички) бот. растителна заедница, заедница на растенија.