? заменува една буква

Флора

1.
(лат. Flora) мит. во староримската митологија: божица на цвеќињата, пролетта и плодноста.

флора

1.
(лат. Flora) сите растенија во еден крај, во едно географско подрачје или во некој временски период во геолошката историја на Земјата.