? заменува една буква

хексаедар

1.
(грч. hex, hedra основа) геом. геометриско тело ограничено со шест квадратни страни со исти димензии, коцка.