? заменува една буква

хемисфера

1.
(грч. hemi-, sphaira топка) 1. полутопка (Земјина или небесна); 2. анат. половина од големиот мозок.