? заменува една буква

херпетологија

1.
(грч. herpeton ce што ползи) наука за влечугите и водоземците.