? заменува една буква

Рождество Христово

1.
Рождество Христово... (Божик)