? заменува една буква

han

1.
im I(1) ан
2.
II(1) деловна зграда