? заменува една буква

abacus

1.
(-es or -ci ) n сметалка
2.
сметалка
Зборови со слично значење
именки (синоними):