? заменува една буква

abashment

1.
n збунетост
Зборови со слично значење
именки (синоними):