? заменува една буква

abbot

1.
n опат
2.
опат, игумен
3.
n. опат
4.
игумен, опати, гумен
Зборови со слично значење
именки (синоними):