? заменува една буква

abdication

1.
n одрикување, абдикација; ~ of a throne одрекување од престола
2.
абдикација
Зборови со слично значење
именки (синоними):