? заменува една буква

abdominal

1.
a стомачен; ~ organs стомачни органи
2.
стомачен
3.
стомаченстомачен
Зборови со слично значење
именки (синоними):
придавки (слични):