? заменува една буква

abet

1.
v tr поттикнување; (legal) to aid and ~ давање помош
2.
подбуцнува, потпомага, с'ска, поттикнува
3.
подбуцнува, с'ска, поттикнува, потпомага
Зборови со слично значење
глаголи (синоними):