? заменува една буква

assist

1.
помага, присуствува, асистира, потпомага
2.
помага
3.
v. помага; /2/ учествува; /3/ присуствува (at.)
Зборови со слично значење

assistance

1.
помагање, учество, присуство, помош, присутност
2.
помош
3.
n. помош, поддршка
4.
помагање; помош
Зборови со слично значење
именки (синоними):

assistance; cooperation; help; aid

1.
помош; помагање; соработка; придонес

assistant

1.
асистент, помошник
2.
помошник
3.
n. помошник, заменик
4.
асистент
Зборови со слично значење
именки (синоними):
придавки (синоними):

assistant professor

1.
n. amer. univ. доцент

assistant; partner

1.
соработник; ортак