? заменува една буква

abominate

1.
v tr мразење, се гнаси
2.
чувствува гадење кон
3.
v. чувствува гадење кон
4.
чувствува гадење кон, мрази, гнасење, ужас
Зборови со слично значење
глаголи (синоними):