? заменува една буква

astern

1.
назадечки, на крма, одзади
Зборови со слично значење
прилози (синоними):
прилози (антоними):