? заменува една буква

bide

1.
-ed; v; 1. tr чекање; to ~ one's time чекање на погодна прилика; 2. intr (obsol.) останување; 3. intr (obsol.) чекање
2.
исчекува
Зборови со слично значење
глаголи (синоними):

bidet

1.
n биде
Зборови со слично значење
именки (синоними):