? заменува една буква

clemency

1.
благост
Зборови со слично значење