? заменува една буква

mercifulness

1.
милосрдие, милост
Зборови со слично значење
именки (антоними):