? заменува една буква

determination

1.
решение
2.
n. одредување; /2/ решение, намера; /3/ решителност
3.
одлучност
4.
детерминација
5.
одредување