? заменува една буква

detestation

1.
n. одвратност, омраза, гнасење; /2/ предмет на омраза, предмет на одвратност
Зборови со слично значење